Výstava "Zdravotníci, děkujeme Vám"

Vernisáž výstavy „BÝT NABLÍZKU“

„Je důležité umět pomáhat, ale i dokázat si o pomoc říct…“

tato slova zazněla z úst nemocniční kaplanky Mgr. Hany Polednové ve čtvrtek 10. června 2021 při příležitosti vernisáže výstavy „BÝT NABLÍZKU“ věnované službě nemocničních kaplanů, která se konala ve Vědecké knihovně v Olomouci. Pořadateli této výstavy kromě Vědecká knihovna je Arcibiskupství olomoucké. Vernisáž zahájila paní ředitelka Vědecké knihovny RNDr. Bc. Iveta Tichá, která vyzvedla, že se jedná o první výstavu v letošním roce. Poukázala na to, že fotografie zaznamenávají silné životní příběhy. Krásné osobní svědectví zaznělo z úst paní doc. Milady Pískové, která byla iniciátorkou výstavy v těchto prostorách. Na téma, že nemoc nemusí být vnímána negativně jako přítěž, se zamýšlel Otec biskup Josef Nuzík. Na realizaci výstavy se dále podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Obchodní akademie Přerov, jejichž studentky a studenti připravili kolekci letáků s názvem DAR a ujali se moderování vernisáže.

POUŤ NA SV. HOSTÝN

Výstava BÝT NABLÍZKU

Duchovní obnova pro zdravotníky - Zlín

Duchovní_obnova_pro_zdravotníky-Zlín-page-001.jpg

Duchovní obnova pro zdravotníky - Olomouc

Duchovní_obnova_pro_zdravotníky-Olomouc-page-001.jpg