X. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 19. 9. 2020)

Lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 19. září 2020 uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svaté od 10.15 hodin bude předsedat P. Vojtěch Kodet, O.Carm., který po jejím skončení bude mít také přednášku v Jurkovičově sále.

Plakátek_2020.docx

Pro nemocné nahrávají Boží slovo

Clanek

„I v prožívání katastrofických scénářů jsme vám nablízku,“ ujišťují nemocniční kaplani své pacienty

Ve dnech 23. 7. - 24. 7. 2020 proběhl v prostorách olomouckého arcibiskupského paláce kurz Letní škola krizové intervence. Kurz v rozsahu 20 hodin organizovali pracovníci JSME BLÍZKO VÁM – Institutu klinické pastorační péče, z.ú. a jeho vedením pověřili Mgr. Veroniku Vymětalovou, supervizorku, dlouholetou lektorku kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Kapacita kurzu (16 osob) byla zcela naplněna.

Výstava fotografií nemocničních kaplanů „Být nablízku“ v nemocnicích ve Zlínském kraji

Zveme vás na putovní výstavu fotografií s názvem „Být nablízku“ věnovanou službě nemocničních kaplanů.

Kdy a kde můžete výstavu shlédnout:

  •  26. 9. – 16. 10. 2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Pavilon 21
  •  17. 10. – 6. 11. 2019 Kroměřížská nemocnice, Pavilon A – přízemí
  •  7. 11. – 27. 11. 2019 Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekt, galerie
  •  28. 11. – 18. 12. 2019 Vsetínská nemocnice, Interní pavilon, přízemí

Vernisáž výstavy v každé nemocnici proběhne vždy 1. den výstavy od 14:00 hodin.

Uspořádali jsme první kurz se zaměřením na poradenství o pozůstalé

Ve dnech 30. – 31. srpna a 20. – 21. září 2019 náš institut uspořádal svůj první kurz, který byl věnován poradenství pro pozůstalé. Tým lektorů tvořili: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., průkopnice péče o pozůstalé v České republice; Mgr. et Mgr. Radmila Zaoralová a Pavel Cajzl, provozovatelé pohřebních služeb, a Marta Hošťálková, ředitelka institutu.

 

Kurz v rozsahu 32 hodin sestával ze sebezkušenostní části („Já a smrt“ a „Já a pohřeb“) a seminární části, ve které jedenáct účastníků získalo znalosti problematiky procesu truchlení a  symptomatologie zármutku, osvojilo si metody podpory a doprovázení pozůstalých. V průběhu podzimu a zimy 2019 všichni účastníci složí kvalifikační zkoušky Poradce pro pozůstalé.

FOTOGALERIE

I. ročník konference: Mezioborové dialogy kaplanské služby

Začátek činnosti Institutu

(Olomouc, 15. 5. 2019)

Ve středu 15. května 2019 se ve Vojenské nemocnici Olomouc uskutečnil první ročník konference „Mezioborové dialogy kaplanské služby“, věnovaný otázkám vztahu psychologie a spirituality. Zamýšlelo se nad nimi 93 nemocničních, vojenských a vězeňských kaplanů spolu s psychology, lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.

Prostory nemocnice na Klášterním Hradisku, dřívějšího kláštera premonstrátů, z kterých sálal duch modlitby a rozjímání řeholníků, silně oslovily účastníky konference a podnítily jejich intenzívní a pravdivé diskuze o profesní spolupráci.