Letní duchovní obnova

Pouť zdravotníků na Svatý Hostýn 2024

Pouť_Svatý_Hostýn_2024.jpg

Pouť pro zdravotníky a jejich rodin

pozvánka_-_Koclířov_2024.png

Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví

Mše_svatá_za_pracovníky_ve_zdravotnictví2024.jpg

Velikonoční přání 2024

Velikonoce_2024_NK.jpg

Uzdravení Ježíšovým pohledem: zdravotníci prožili postní duchovní obnovu

Postní duchovní obnovou na téma „Chceš být zdráv?“ provedl v sobotu 24. února 2024 zdravotníky P. Jan Polák, vyučující teologické fakulty.

Přes dvacet pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách se v prostorách penzionu Tõde u sester františkánek zamýšlelo nad novozákonními biblickými texty, které pojednávají o zázračném uzdravení nemocných Ježíšem. Přítomní si všímali především projevů jeho soucitu, které věnoval těm, kteří procházeli utrpením. Ježíšovo soucitné jednání téměř vždy obsahuje tento algoritmus kroků: spatřil – poznal – řekl – uzdravil Ježíšovým pohledem na nemocného.

Duchovní obnova vyvrcholila mší svatou a modlitbou křížové cesty za nemocné a všechny, kdo se o ně starají. Ježíš svým pohledem na nemocného s ním navazuje kontakt a chce v něm vzbudit důvěru. Vidí jeho bolest a trápení, často přidává gesto (vztažení ruky, dotknutí se části těla nemocného) a vyřčeným slovem jej uzdravuje.

Podkategorie