Velikonoční přání 2024

Velikonoce_2024_NK.jpg

Uzdravení Ježíšovým pohledem: zdravotníci prožili postní duchovní obnovu

Postní duchovní obnovou na téma „Chceš být zdráv?“ provedl v sobotu 24. února 2024 zdravotníky P. Jan Polák, vyučující teologické fakulty.

Přes dvacet pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách se v prostorách penzionu Tõde u sester františkánek zamýšlelo nad novozákonními biblickými texty, které pojednávají o zázračném uzdravení nemocných Ježíšem. Přítomní si všímali především projevů jeho soucitu, které věnoval těm, kteří procházeli utrpením. Ježíšovo soucitné jednání téměř vždy obsahuje tento algoritmus kroků: spatřil – poznal – řekl – uzdravil Ježíšovým pohledem na nemocného.

Duchovní obnova vyvrcholila mší svatou a modlitbou křížové cesty za nemocné a všechny, kdo se o ně starají. Ježíš svým pohledem na nemocného s ním navazuje kontakt a chce v něm vzbudit důvěru. Vidí jeho bolest a trápení, často přidává gesto (vztažení ruky, dotknutí se části těla nemocného) a vyřčeným slovem jej uzdravuje.

 Postní duchovní obnova 2024

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2024 na plakát 01

Světový den nemocných: Biskupové navštíví pacienty v Olomouci a Zlíně

 

U příležitosti XXXII. Světového dne nemocných (tradičně se slaví 11. února na památku Panny Marie Lurdské) olomoučtí biskupové navštíví pacienty a pozdraví se s personálem a managementem ve dvou největších nemocnicích na území arcidiecéze. Biskup Antonín Basler zavítá v pondělí 12. února 2024 do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a biskup Josef Nuzík pak v pátek 16. února 2024 do Fakultní nemocnice Olomouc.

Po návštěvě zlínské nemocnice biskup Antonín bude sloužit mši svatou od 16.00 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za nemocné a zdravotníky. Při ní požehná všem čtenářům knížky pro nemocné „Víra, naděje a láska“, kterou vytvořili zlínští nemocniční kaplani.

Biskup Josef bude sloužit mši svatou přímo v kapli Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc, a to v pátek 16. února od 15.00.

Po skončení mše svaté budou na obou místech následovat neformální rozhovory biskupů s přítomnými pracovníky ve zdravotnictví.

Lucie Minaříková, Centrum pro pastoraci nemocných
ilustrační foto: Filip Fojtík

Vánoční a novoroční přání 2024

Tiše_se_zrodila_nesmírná_láska_01.jpg

Adventní duchovní obnova nejen pro zdravotníky 2023

Dne 16. 12. 2023 pořádalo Centrum pro pastoraci nemocných a Institut klinické pastorační péče JSME BLÍZKO VÁM u sester františkánek v Olomouci další adventní duchovní obnovu nejen pro zdravotníky. Letošní obnovou nás provázel P. Petr Augustin Beneš, CSsR. Ve čtyřech přednáškách jsme rozjímali nad adventem,  časem adventním jako radostném neklidu, době, která je spojená se spěchem. Tak, jako Panna Maria, když radostně spěchala za Alžbětou. Spěch můžeme vidět nejen jako nežádoucí vlastnost, ale i jako důkaz lásky.

Zamýšleli jsme se také i nad postoji v adventu, jako je radost a bdělost. Čas adventní je doba, kdy si máme vážit přítomnosti, být vděční právě tady a teď. Čerpáme sice z minulosti, ale nemůžeme vše řešit starými způsoby. Musíme jít dopředu spolu s přítomností. Přijmout souřadnice života tam, kde nás Bůh postavil. Setkání jsme zakončili v kapli slavením mše svaté.

 

 fo3.jpg

fo5.jpg