Letní škola krizové intervence

Účastníci se učili, jak pracovat se svými i klientovými emocemi, jak vytvořit empatický prostor pro klienty.

Zvláštní pozornost byla věnována práci s mlčícím klientem, či s klientem se suicidálními úmysly. Byla představena specifika práce s klientem prostřednictvím hlasových služeb.

Výklad lektorky byl proložen prací ve dvojicích a ve skupinkách. Účastníci i sama supervizorka obohatili kurz o příklady ze svých zkušeností, popřípadě ze svého života, živě diskutovali nad vybranými tématy.

Velmi obohacujícím byl aktuální exkurz do způsobu poskytování krizové intervence na jižní Moravě zasažené přírodní katastrofou, kde obyvatelům tohoto kraje pomáhala Bohunka coby krizová interventka.

Poděkování patří Mgr. Bohuslavy Horské za její ochotu mezi nás zavítat, děkanům – vikářům a nemocnicím za finanční podporu při realizaci kurzu.

Letní KI 2021 9