Vernisáž výstavy

Kurz pro dobrovolníky

13.11.2021, v den sv. Anežky, patronky zdravotnictví se uskutečnilo ve Starém Městě první setkání pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách na téma Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka. Na úvod kurzu byla slavena v kostele sv. Ducha mše svatá. Po ní následoval dopolední blok přednášek národního koordinátora pro duchovní péči ve zdravotnictví, psychologa a trvalý jáhna Mgr. et Mgr. Františka Zakopala a odpoledne obohatila svým slovem koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.  

Kurz pro dobrovolníky

Setkání dobrovolníků a zdravotníků

V sobotu 11.9.2021 se zaplnil sál Arcibiskupské Kurie v Olomouci dobrovolníky a pracovníky ve zdravotnictví. Téma setkání bylo „Spiritualita seniorů“. Dopoledne patřilo přednáškám P. Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, který sloužil pro účástníky i mši svatou. Odpoledne nás seznámila se zásadami mluveného projevu paní MgA. Martina Pavlíková. Spirituálních potřeby pacientů nastínila paní PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, ThD. Během setkání bylo možné získat knihy i s podpisem MUDr. Jitky Krausové. Za výborně připravený oběd patří poděkování Luboši Náglovi. Děkuji všem, kteří se tohoto setkání účastnili a přispěli k radostnému, obohacujícímu společenství.

Vernišáž výstavy