Velikonoční přání

Postní duchovní obnova 25. února 2023

Postní duchovní obnova nejen pro zdravotníky v Olomouci u sester františkánek.

Laskavým Božím a lidským slovem nás provázel P. Jiří Kaňa, kaplan z Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti. 27 zdravotníků naslouchalo a přijímalo síly, naději a radost do služby o nemocné.

Postní duchovní obnova

Vánoční přání 2022

Adventní duchovní obnova v Olomouci

V sobotu 3. 12. 2022 olomoucký penzion Tõde a kavárna Õde sester františkánek Panny Marie Immaculaty hostila dvacítku účastníků adventní duchovní obnovy nejen pro zdravotníky, kterou provázel P. ThLic. Karel Skočovský, PhD. Lékaře, sestry, nemocniční kaplany a dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví ke ztišení u Pánových nohou pozvali pracovníci Centra pro pastoraci nemocných a Institutu klinické pastorační péče JSME BLÍZKO VÁM. Ve čtyřech přednáškách jsme rozjímali nad adventem - příchodem Ježíše Krista do svého života a objevovali mystiku všedního dne - Boží přítomnost v díle stvoření. Velkým povzbuzením pro nás, kteří se mnohdy cítíme unavení až vyčerpaní ve službě nemocným, byla slova otce Karla: Když podáváš sklenici vody pacientovi, převazuješ jeho ránu, komunikuješ s ním atd. a děláš to z lásky k Bohu a člověku, stává se tato péče bohoslužbou.

 

 

Vyslání nemocničních kaplanů ve Zlíně

V sobotu 26. listopadu 2022 se ve Zlíně uskutečnila ekumenická bohoslužba k vyslání nemocničních kaplanů.
Záznam můžete vidět: