Výstava "Doprovázení člověka v nemoci"

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě se uskutečnila vernisáž výstavy „Doprovázení člověka v nemoci“. Výstava tvořila 10 barevných fotografií, které jsou dílem Mgr. Romana Nehery, nemocničního kaplana, zdravotníka a trvalého jáhna. Tyto fotografie jsou součástí brožury „Doprovázení člověka v nemoci“, kterou napsala PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké. Součástí vernisáže bylo autorské čtení. O hudební doprovod se postarala schólička ze Starého Města u Uherského Hradiště.

Pozvání na vernisáž výstavy

Slavnostní předávání výučních listů

Ve středu 15.června byly předány v kostele sv. Bartoloměje v Odrách slavnostně výuční listy a publikace novým ošetřovatelům.

https://www.cssodry.cz/detailaktualita.aspx?IDAktualita=287

Konference: Nemocniční kaplani na střední Moravě

26. května 2022 se v Olomouci uskutečnila konference s názvem „Nemocniční kaplani na střední Moravě – příklady dobrá praxe“. Setkání zahájil Mons. Jan Graubner. Vystoupila celá řada vzácných hostů se svými příspěvky. Při této příležitosti byla prezentována nová brožura Marty Hošťálkové: „Doprovázení člověka v nemoci“.

 

Ukončení kurzu dobrovolníků ve Starém Městě

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště byla 14. května 2022 při slavnostní mši svaté za účasti otce biskupa Antonína Baslera a otce Bohumíra Vitáska předána dobrovolníkům osvědčení o absolvování kurzu s názvem Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka.

Duchovní obnova ve Zlíně 2022

Přihlašování na obě duchovní obnovy bude spuštěno začátkem měsíce června.

Duchovní obnova Zlín