I. ročník konference: Mezioborové dialogy kaplanské služby

 

V úvodu konference zazněly pozdravy představitelů pořádajících konferenci, ředitele Vojenské nemocnice Martina Svobody a arcibiskupa Jana Graubnera. Oba ocenili letitou výbornou kooperaci obou institucí: nemocniční kaplanka sestra Anežka Petříková a P. Bedřich Horák spolu s lékařskými a zdravotnickými odborníky uplatňují principy a zásady komplexní péče o pacienty.

Klára Maliňáková, zástupkyně Institutu sociálního zdraví CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, který garantoval odbornou stránku konference, představila jeho oblasti výzkumu, konzultační a poradenské činnosti se zaměřením na sepětí psychických, sociálních i spirituálních determinantů zdraví jedince a společnosti.

Koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková pak prezentovala „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče, z.ú.“, který byl založen den před konáním konference. Jeho hlavní poslání – organizace poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností pacientům, jejich blízkým a zaměstnancům ve zdravotnických službách – podle ní vystihuje zvolené logo: „Nemocniční kaplanství je záležitostí srdce. Nedotažení črty v symbolu má symbolizovat jeho otevřenost pro všechny, s nimiž se kaplani ve své praxi setkávají, pacienty a jejich blízké, lékaře, sestry a další zaměstnance nemocnic. Kříž, kterým je obraz srdce ukončený, odkazuje zároveň na křesťanství i zdravotnictví. Služba nemocničních kaplanů je službou lásky Boha i církve, projevenou nemocnému bližnímu v existenciální, duchovní nebo náboženské tísni,“ popsala Hošťálková.

Institut od jeho zrodu doprovází partner, Obchodní akademie Přerov, jehož roli přítomným objasnila její ředitelka Hana Štěpanovská: „Škola podporuje u studentů rozvoj dovedností v oboru marketingu v rámci předmětu fiktivní firmy. Zapojení studentů do přípravy a organizace konference jim umožňuje otestovat si jejich nabytí v praxi. Spolupráce se vzniklým institutem v PR sféře bude vzájemným obohacením obou partnerů: kreativní práce studentů přispěje k jeho propagaci a činnost institutu zas podpoří u mladých lidí zdravý osobnostní a prosociální rozvoj.“

Další přednášející – Zdeněk Vojtíšek, Jiří Růžička a Vladimír Smékal – svými přednáškami přispěli k objasnění interakce spirituality a psychologie, ukázali na shody a rozdíly obou fenoménů a navrhli doporučení k rozvoji spolupráce kaplanů a psychologů v péči o jejich klienty.

Odpolední workshopy, které moderovali Klára Maliňáková, Jiří Růžička a Jaroslav Franc, se již zabývaly konkrétními tématy (vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví, prožívání viny a odpuštění, hledání naděje), s kterými se setkávají přítomní ve své praxi.

Závěr programu patřil bohaté knižní tombole, na které se podílelo Vydavatelství Univerzity Palackého, Portál a Karmelitánské nakladatelství. Všem třem nakladatelům, kteří také nabízeli účastníkům konference své tituly za výhodné ceny, děkujeme. Srdečné díky náleží Vojenské nemocnici Olomouc, která zdarma poskytla své nádherné prostory. Bohu díky za vše!

FOTOGALERIE