Vernisáž výstavy „BÝT NABLÍZKU“

Obchodní Akademii Přerov zastupovala Ing. Jaroslava Václavková, která mluvila o spolupráci s Institutem Jsme blízko Vám, jež byla navázána již před několika lety, kdy studenti třetích ročníků v rámci fiktivní firmy se zabývají nejen vedením podnikatelské činnosti, ale také sociálními a charitativními projekty. Paní doktorka Marta Hošťálková promluvila o fotografiích výstavy: „Snímky promlouvají nejen o utrpení pacientů, ale také blízkosti a pomoci nemocničních kaplanů, o útěše, kterou přinášejí nemocným. Kéž jejich poselství se dotkne srdcích návštěvníků výstavy.“ Na výstavě je možné zhlédnout fotografie, jejichž autorem je Filip Fojtík, který od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

Básně Jana Twardovského v podání MgA. Martiny Pavlíkové a hudební improvizace MgA. Mariána Pavlíka naplnily prostor nejen Galerie Biblio, kde se vernisáž výstavy konala, ale zasáhly každého ze zúčastněných.

Velké poděkování patří organizátorům výstavy a všem, kteří přispěli jakoukoliv pomocí k jejímu uskutečnění. Zvlášť děkujeme Vědecké knihovně, která propůjčila své prostory, a výstavu doplnila o knihy s tématikou duchovní péče ze svých vlastních fondů.

Děkujeme rovněž všem účastníkům vernisáže.

Výstavu „BÝT NABLÍZKU“ je možné zhlédnout v Galerii Biblio do 31.8.2021.

Mgr. Mgr. Věra Řešetková