„I v prožívání katastrofických scénářů jsme vám nablízku,“ ujišťují nemocniční kaplani své pacienty

Cílem kurzu byl nácvik komunikace a jednání s pacientem v krizové situaci. V úvodu byly vyjasněny základní pojmy, postupně se účastníci seznámili s různými typy krizí v životě člověka, ale i s principy a postupy krizové intervence. Při práci ve skupinkách se učili vést rozhovor, reagovat a poskytovat podporu a stabilizaci klienta v krizové situaci.

Kurz naplnil očekávání účastníků a to, jak dlouholetých nemocničních kaplanů, tak jejich začínajících kolegů: „Kurz byl pro mě přínosný. Oceňuji především jeho zaměření na praxi, které mi umožní s větší jistotou komunikovat s pacienty v krizi.“     (kaplan K.)

 „Jsem rád, že jsem mohl tento kurz absolvovat na začátku své kaplanské praxe. Věřím, že získané poznatky a dovednosti mi pomohou lépe navazovat kontakt s pacienty, mapovat jejich problémy a hlavně nenabízet jim jejich řešení, ale být jim nablízku v jejich krizi a přijímat je v jejich prožívaní emocí.“ (kaplan V.)

Děkujeme Mgr. Veronice Vymětalové za vedení kurzu, děkanům-vikářům a nemocnicím za finanční podporu při jeho realizaci. Všem účastníkům přejeme, ať získané vědomosti a dovednosti se jim daří uplatňovat v praxi.

FOTOGALERIE

IMG 1259